Inloggning

Org.nummer: 556699-8141


Sjöströms Nordic startades av Uno Sjöström år 2004. Under ett flertal år har verksamheten breddats från CRM-implementering (Customer Relationship Management) till att omfatta processkartläggning, kris- och kontinuitetsplaner, Excel-verktyg samt inhyrning av personal, främst inom IT- och assistentsektorn.

Vi som arbetar på Sjöströms Nordic har bred kompetens, då vi ska kunna möta olika kunders behov. Vi har erfarenhet av detaljerad prissättning och uppdrag med ramavtalsförfarande.

Vårt företag har dubbel A-rating, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Sjöströms Nordic AB har följande dotterbolag:
  • Sjöströms Vårdpersonal AB
  • Sjöströms Hemservice AB
  • Sjöströms Hemsjukvård AB
  • Sjöströms Städservice AB

Kontakta oss
Adress:
Markörgatan 10
136 44 HANDEN
Telefon: 08-35 16 88

VD: Uno Sjöström
Mobil: 070-598 90 84

Nyheter


Pharma Industry


Malin Springfelter till Arex Advisor

Malin Springfelter är ny senior expert på Arex Advisor. Hon kommer närmast från en tjänst som Global Regulatory Affairs Director på SOBI - Swedish Orphan Biovitrum.

Inlägget Malin Springfelter till Arex Advisor dök först upp på Pharma industry.


Karolina Antonov kommenterar Läkemedelsverkets rapport om avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar

Läkemedelsverket har lämnat en rapport till regeringen (Dnr: 4.3.1-2020-021189) om avgiftsförändringar till följd av att EU-förordningen om kliniska prövningar av läkemedel ska börja tillämpas inom de kommande åren. LIF – de forskande läkemedelsföretagen anser att införandet av förordningen och effekten på avgifterna är en komplicerad fråga som kräver en noggrann analys.

Inlägget Karolina Antonov kommenterar Läkemedelsverkets rapport om avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar dök först upp på Pharma industry.


Avgiftsmodell för kliniska prövningar som ger full kostnadstäckning

Den nya EU-förordningen för kliniska läkemedelsprövningar medför att Läkemedelsverkets kostnader för ärendehanteringen kommer att öka. Myndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en modell för hur avgifterna kan justeras för att fullt ut kunna finansiera ärendehanteringen genom avgifter.

Inlägget Avgiftsmodell för kliniska prövningar som ger full kostnadstäckning dök först upp på Pharma industry.


Pandemin skapar innovationer och nya lösningar inom life science-sektorn

Idag släpper Stiftelsen Swecare en rapport baserad på en medlemsundersökning som visar att alla företag i life science-sektorn påverkas. Under Swecare Open-up Day den 11 juni presenterades resultaten för Socialdepartementet och medlemsföretagen.

Inlägget Pandemin skapar innovationer och nya lösningar inom life science-sektorn dök först upp på Pharma industry.


Markörgatan 10  |  136 44 HANDEN  |  08-35 16 88  |  Org.nummer: 556699-8141