Inloggning

Org.nummer: 556699-8141


Sjöströms Nordic startades av Uno Sjöström år 2004. Under ett flertal år har verksamheten breddats från CRM-implementering (Customer Relationship Management) till att omfatta processkartläggning, kris- och kontinuitetsplaner, Excel-verktyg samt inhyrning av personal, främst inom IT- och assistentsektorn.

Vi som arbetar på Sjöströms Nordic har bred kompetens, då vi ska kunna möta olika kunders behov. Vi har erfarenhet av detaljerad prissättning och uppdrag med ramavtalsförfarande.

Vårt företag har dubbel A-rating, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Sjöströms Nordic AB har följande dotterbolag:
  • Sjöströms Vårdpersonal AB
  • Sjöströms Hemservice AB
  • Sjöströms Hemsjukvård AB
  • Sjöströms Städservice AB

Kontakta oss
Adress:
Markörgatan 10
136 44 HANDEN
Telefon: 08-35 16 88

VD: Uno Sjöström
Mobil: 070-598 90 84

Nyheter


Pharma Industry


FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för Januari – april 2017

Första tredjedelen av 2017 har passerat och då kan det vara läge att kasta ett öga på läkemedelsmarknaden i stort. eHälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distrubution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Hänsyn tas inte till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och marknadsandelar och tillväxt anges i procent. Vid ett par tidigare rapporter har även veterinärförsäljningen slunkit med i siffrorna och likaså har siffrorna varit sorterade på MAT. Detta har nu rättats till. Viktor Pregner, IMS Health, har sammanställt och analyserat statistiken.

Inlägget FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för Januari – april 2017 dök först upp på Pharma industry.


DIGITALA AFFÄRSMODELLER: Är det något för läkemedelsbolagen?

Det finns i dag väldigt många hälsorelaterade appar tillgängliga för nedladdning. Och intresset för att ta fram digitala patienthjälpmedel är stort bland läkemedelsbolagen. I denna artikel av Darek M. Haftor, professor i informatik vid Linnéuniversitet, får vi en inblick i hur man skapar ekonomiskt värde med hjälp av appar utvecklade för personer med kroniska sjukdomar.

Inlägget DIGITALA AFFÄRSMODELLER: Är det något för läkemedelsbolagen? dök först upp på Pharma industry.


Unik läkemedelsbragd ger Apotekarsocietetens Scheele-pris

Årets Scheele-pristagare, som utses av Apotekarsocieteten, är unik som forskare. Charles L. Sawyers har två gånger tagit grundforskning vidare till utveckling av epokgörande läkemedel. Han har dessutom lyckats med detta på två vitt skilda områden – kronisk myeloisk leukemi och prostatacancer.
– Båda gångerna har han använt sig av samma grundtanke, vad som händer när resistensmekanismer uppkommer, förklarar professor Henrik Grönberg, fram stående forskningsledare på prostatacancerområdet och en av de talare som framträder under Scheele-symposiet i höst.

Inlägget Unik läkemedelsbragd ger Apotekarsocietetens Scheele-pris dök först upp på Pharma industry.


Nytt globalt standardiseringsarbete för tryggare läkemedelsförpackningar

Nu startar ett nytt globalt standardiseringsarbete på ISO för att ta fram en standard för säkerhetsförslutningar för läkemedelsförpackningar med inspiration från standarden Förpackningar - Säkerhetsförslutningar för läkemedelsförpackningar SS-EN 16679.

Inlägget Nytt globalt standardiseringsarbete för tryggare läkemedelsförpackningar dök först upp på Pharma industry.


Markörgatan 10  |  136 44 HANDEN  |  08-35 16 88  |  Org.nummer: 556699-8141